top of page

מישאל שחם

האיש שעשה מה שצריך היה לעשות

כתבה: כרמית גיא | ערכה: חגית מאיר

הסיפור המופלא של מישאל שחם, ממקימי צה"ל ומפקדיו הראשונים, שהטביע חותם ייחודי בנקודות מפתח של הקמת המדינה. מהקמת מפעלי תע"ש בשנות השלושים, פיקוד על השיירות לירושליים הנצורה והאיש לתפקידים מיוחדים של ההגנה. ולאחר הקמת המדינה, מפקד החטיבה הירושלמית, יוזם הקמת יחידה 101, מפקד אוגדת פיקוד מרכז, מקים ומפקד המימשל הצבאי, ומנהל גופים ציבוריים. סיפור של חשיבה מקורית, אומץ בלתי רגיל, ומחוייבות בלתי מתפשרת למדינה. 

תמונות שמספרות סיפור

כמה תמונות מהמסע

bottom of page